Markering af strafområder Rønnede golfklub.

Rønnede golfklub har valgt at fjerne de røde markeringer omkring vores søer. De nye golfregler gældende fra 1. jan 2019 giver mulighed herfor. Det betyder at vores greenkeepere ikke skal bruge tid på at fjerne og genplacere markeringerne når der klippes græs omkring søerne, og det er den primære grund til at vi har valgt denne løsning. Lad os se hvad det kommer til at betyde.

Først lad os se på hvad reglerne siger.

Definitionen af er strafområde er (uddrag fra definitioner):

Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis spillerens bold ligger stille i det.

Et strafområde er:

  • Enhver forekomst af vand på banen (uanset om Komitéen har markeret det eller ikke), herunder et hav, sø, dam, flod, grøft, afvandingsgrøft eller andre åbne vandløb (selvom de ikke indeholder vand), og
  • Ethvert andet område af banen, Komitéen definerer som et strafområde.

Når grænsen til et vandområde ikke er defineret af Komitéen, er grænsen til et strafområde defineret ved dets naturlige grænser (som er, hvor jorden hælder ned mod fordybningen, som kan indeholde vandet).

Det betyder at uanset om der er røde markeringer eller ikke omkring en sø, er denne et strafområde, forskellen er hvor grænsen mellem det generelle område og strafområdet går. Med de røde pæle definerer pælene grænsen, uden pæle er det vandet der definerer grænsen.

Det betyder at når vi fjerner de røde pæle, så bliver grænsen mellem det generelle område og strafområdet vandkanten. Er bolden i vandet er den i strafområdet, er den ikke i vandet er den i det generelle område.

Dette får betydning for det videre spil. Er bolden i vandet og dermed i strafområdet er det skæringspunktet for boldens flugt ind i strafområdet som bruges til at bestemme videre spil. Bemærk i den anledning at umarkeret strafområde er at betragte som et rødt strafområde og dermed mulighed for sidelæns drop (2 køllelængder).

Er bolden ikke i vandet er den i det generelle område, og dermed er det nu boldens placering som ligger til grund for beslutninger om det videre spil, f.eks. mulighed for at erklære sin bold uspillelig.

Regel og handicap udvalget.

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk