LOKALE REGLER
 

1. Banemarkeringer


- Hvide markeringer:
 
  Out of bounds
- Gule markeringer:   Vandhazard

- Røde markeringer:
 
  Parallel vandhazard
- Blå markeringer:   Areal under reparation

- Blå pæle med sort top:
 
  Areal under reparation med spilleforbud


Banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 

2. Sten i bunkers er flytbare forhindringer.
Regel 24-1.

 

3. Beskyttelse af nyplantede træer markeret med støttepæle. Hvis et sådant træ er til gene for en spillers stance eller området for hans tilsigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i
Regel 24-2b (ikke-flytbar forhindring).

 

4. Sigte-markeringer på 2. 58. 13. og 15. hul er ikke flytbare forhindringer.
Regel 24-2.

 

Straf for overtrædelse af disse Lokale Regler:

Hulspil: Tab af hul; Slagspil: 2 straffeslag.

 

5. Afstandsmålere.

For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
 

Godkendt af DGU februar 2016.

 

ORDENSREGLER
 

• Læg tørv på plads
 

• Ved prøvesving: Undgå at slå tørv op
 

• Nedslagsmærker på greens skal repareres
 

• Bunkers skal rives.
   Hele riven skal genplaceres i bunkeren
 

• Affald anbringes i skraldespande
 

• Kør ikke mellem greens og bunkers
 

• Kør ikke mellem greens og søer
 

• Det er ikke tilladt at gå ud på markerne
   ved hul 6, 7 og 8
 

• Alle indspilsafstande er målt til midten af green
 

• 50, 100, 150 og 200 meters
   afstandsmarkeringer, er hhv. blå, røde, gule og
   hvide pop-up's. 

 

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk