Generalforsamling 2017
 Mandag den 27. februar kl. 19.00

 Formandens Beretning

 

                         Beretning for året 2016 i Rønnede Golf Klub

 

Året 2016 har været et år med mange gode golfdage. Weekenderne har været begunstiget med flere gode dage end normalt. Det har givet ca. 5 % flere green fee indtægter. Vi har også haft en meget tør sommer, der har krævet mere vanding af greens.

Vi fik taget den nye fairway i brug på hul 10. Det er en fornøjelse at spille hullet uden alle de huller og jeg skal også hilse fra green keeperne og sige, at de ikke længere, er ved at falde af klipperne, når de slår græsset.

Vi besluttede sidste år, at vi ville have hurtigere greens. Det synes jeg er lykkedes og jeg er ikke i tvivl om at med tiden vil det blive kendt rundt omkring. Vi ønsker samme standard fremadvendt.

Det giver selvfølgelig nogle større omkostninger især på lønningerne, men vi mener, at det er nødvendigt i forhold til andre klubbers greens. Både medlemmer og gæster har i svarene fra golfspilleren i centrum bemærket, at vores greens var for langsomme.

Vi har bedt DGU om en mere udførlig rapport og om forslag til områder hvor vi skal sætte ind i forhold til svarene fra golfspilleren i centrum.

Vores sæson ser ud til at være lidt kortere i begge ender i forhold til flere andre klubber. Det kunne en bedre dræning og omlægninger af de mest våde greens være med til at rette op på.

Vi kunne også vælge at holde de tørreste greens åbne og så have vintergreens på de vådeste. I år har vi dog ikke haft nogen af vores greens lukkede, idet vinteren har været meget tør.

Vores bunkers kunne forbedres. Enkelte kunne lukkes og andre laves om.

Vi er en bane der er lavet over flere omgange og det giver forskellige greens. Det foreslås derfor, at der laves en langsigtet strategi for forbedringer af greens.

 Det er noget der skal tænkes meget over. Kender vi ikke alle det, at hvis en bane har flere huller der ikke kan spilles på grund af reparationer, så gider vi den ikke.

Som jeg ser det, ville nogle medlemmer vælge en anden klub imens og gæster vælge os fra eller i hvert fald forlange nedsatte priser.

Desuden vil det koste rigtig mange penge, så det er ikke lige om hjørnet.

Vi har bedt DGUs banekonsulent om, at komme på besøg og fortælle os om, hvad han ser, der kan forbedres.

 

Undersøgelsen siger også at rengøringen ikke er god nok i toiletter og klubhus.

Bedre skiltning til vaskeanlæg med trykluft.

Flere mål at slå efter på træningsbanen.

Tilbyde mere gruppetræning som f. eks.

Gå til golf.

 Seniorklubbens golfskole.

 Undervisning til hcp.+37 spillere.

Bedre tilbud til nye spillere.

Ud og gøre opmærksom på os selv forskellige steder. Jeg har stadig en tro på, at det er i vores nærområde vi skal have fat i nye medlemmer.

Årets resultat er et overskud på 140.530 kr. Det anser vi for tilfredsstillende, men er også et udtryk for at vi har brugt flere resurser på at højne kvaliteten af banen på bl.a. greens.

 Vi har også investeret i fibernet og etableret en plads til mobilhomes med strøm. Det benytter især svenske gæster sig allerede af.

Ved bagindgangen til køkkenet er der for rodet, men det er svært når der skal være flasker og andet udenfor. Vi har derfor valgt at lave en afdækning af arealet i stedet for. Samtidigt har det givet plads til, at udlejningstrolleyerne er kommet op til proshoppen, hvor de hører hjemme og der er opsyn med dem.

Og så har vi etableret en lygtepæl ved indgangen, således at den ledning der har stukket op af jorden i 10 år ved indgangen, nu er blevet tilsluttet.

En ny green fee indskrivning er på vej og vi har i år lukket ind til cafeen med et nyt glasparti, der vil forhindre træk ind til cafeen. Det betyder, at der kan aflåses ind til cafelokalet.

Næste step er etablering af green fee indskrivningen med printning af scorekort og også betaling.

Der vil blive etableret en tidsdørlås, så det også er muligt at indskrive sig udenfor vores åbningstid.

Vi vil således kun have indskrivning ovenpå og dermed undgå den forvirring nogle gæster føler ved at det også er nedenunder.  

Rønnede Golf Klub har 552 medlemmer mod 537 sidste år. Det er en fremgang på 15 eller 3 %.

Det er meget glædeligt. Især at fremgangen er på juniorsiden fra 20 til 34 medlemmer. Det er godt fremadvendt, men også fordi at det trækker forældrene kommer med ud til golf.

Der er kommet nye kræfter i juniorudvalget og det er det der kan ses i medlemsantallet. Vi har ofret nogle lederkurser og jeg mener, at de penge er givet godt ud. En stor tak til juniorudvalget for jeres store engement.

Seniorer er faldet fra 405 til 396 og flexmedlemmerne er steget fra 112 til 122 medlemmer.

Det er ikke en udvikling jeg kan lide, men må nok erkende, at hvis vi ikke havde tilbuddet om flexmedlemskab, havde vi ikke medlemmet.

Dog er det et rigtig godt tilbud til nybegyndere med Flex par 3 bane og med Flex par 3 og 5 gange på den store bane. Det gør det mere overskueligt at komme i gang.

Motorvejen til Næstved fra Rønnede rykker tættere på. Jeg synes det er godt med en motorvej til Næstved og det vil også berøre os. Som jeg ser det for nuværende i forslagene vil Rønnede Golf Klub kunne overleve en udfletning på noget af par 3 banen, men det kommer til at koste noget.

Billedet her er Faxe Kommunes forslag til en udfletning. Den ligner Vejdirektoratets forslag nogenlunde.

Forslaget betyder at vi skal have en ny slagbane på hul 18 og at der skal laves et nyt hul på den store bane et sted. Det bliver et banearkitektarbejde. Vi har haft banearkitekten.

 

I 2014 besluttede bestyrelsen at vi ville have et teested mere. Og at det skulle være inden år 2020.

Vi har nu i år 2016 etableret 18 nye teesteder med en banelængde på 6134 meter. Gul er på 5574 meter og Rød er på 4683 meter.

Vi har hele tiden haft som mål at vi selv skulle kunne stå for opgaven. Vi forventede at vi kunne gøre det om vinteren på frost, idet der er meget transport af jord og derfor mulighed for skader på banen.

Det har ikke været muligt de sidste vintre.

Men så blev det meget tørt i juni måned.

Samtidig noterede jeg mig, at der i landbrugsbladene blev efterspurgt steder, der kunne modtage jord.

Så vi havde en situation hvor alting var rigtigt.

Græsset havde det meget tørt og groede ikke ret meget. Det gav green keeperne tid.

Jorden var meget tør, så vi kunne køre på den uden skader.

Vi kunne få jord gratis. Tippet af hvor vi ville også inden på banen.

Vi fik lånt noget grej hos Bay Christensen og Karsten Reinhard. Stor tak for det.

Og der var frivillige til rådighed.

Beslutningen var, at vi skulle nå 9 huller inden det blev regnvejr.

Jeg skal beklage, at det ikke kom til at holde. Engement og lysten blev for stor til, at den kunne holdes tilbage og inden vi havde set os om, var der etableret 18 nye teesteder.

Vi har derefter lagt et vækstlag ud og planeret. I august såede vi græs. Det er den vådeste måned i året og dermed den bedste. Samtidig er der både en god dagslængde og varme i luften. Vi fik derfor en god fremspiring på alle teestederne og de skal nu bare gro til.

Pris for 18 nye teesteder ca. 25.000 kr. til det øverste vækstlag og frø.

Vi har planlagt den officielle åbning til d. 21. maj.

 Formanden for DGU Jim Staffesen kommer og slår det første slag og så håber og satser vi på, at der er nogle golfblade, der vil skrive om vores nye Teesteder. Det kunne give lidt indtægter.

 Vi afholder en turnering om formiddagen og derefter en fest for alle medlemmerne.

Så kom og vær med til at gøre det til en fest.

Det er lidt usikkert om teestederne kan tages fuldt i brug fra denne dag, men ellers så må det vente til de er groet nok til.

 

Vi har nu tre teesteder, men vi vil også få et fjerde nyt Teested. Det vil vi gøre ved at slå græsset til et teested, uden at vi etablerer et egentlig teested med sand og afretning. Dette teested bliver en grøn tee. Den grønne er betydelig kortere.

Grøn Tee bliver på 3781 meter. Den er tænkt til nybegyndere og juniorer. For mange er det meget svært, at få point når man lige er begyndt og ikke slår så langt.

Det er meget vigtigt for fastholdelsen af nybegynderne, at der bliver nogle succesoplevelser ved spillet. Vi ved alle sammen hvor svær begyndelsen er og derfor tror jeg på, at det vil blive sjovere at komme på stor bane for nybegyndere og juniorer.

En anden gevinst er også at spillet vil blive hurtigere for denne gruppe.

Vi har også lavet en Blå Tee på 5046 meter. Den er en kombination af Rød og Gul Tee.

Den er tænkt til de længere slående damer med et lavt hcp. Det er en gruppe som ikke får de udfordringer ved bunkers og andre forhindringer, idet de typisk ikke kommer i spil for dem.

Det kommer de nu.

 Det er også for seniorer, for hvem gul begynder, at blive for langt som f. eks på hul 2

For seniorerne tror jeg det giver mere glæde i spillet, når nu tidens tand har taget lidt fart af svinget.

Der er også en Hvid Tee på 5846 meter.

Det er en kombination af Gul og Sort Tee. Også her er de nuværende forhindringer udgangspunktet for at de skal komme i spil.

Til sidst den Sorte Tee på 6134 meter.

Den er tænkt til eliten. Jeg tror på, at den vil tiltrække og fastholde nogle af vores gode spillere. Jeg er sikker på, at det vil udfordre deres spil. De vil også være nødt til at bruge drivere på flere huller end før.

Det betyder nu, at vi har en bane med 6 teesteder. Det betyder også, at vi tilbyder en spændende bane til alle handicaps, både til mænd og kvinder.

Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er stolt over, at præsentere jer for dette nye scorekort med 6 baner. Disse nye muligheder gør, at jeg mener vi rykker en liga op.

Vi har fået ratet banen af DGU og I kan allerede nu se jeres tildelte slag i konverteringstabellerne. Mange har mistet et slag og det skyldes for det meste at hul 16 bliver kortere, idet rød er rykket frem, gul til rød og gul er blevet til sort tee.

Vores turneringer vil fremover blive mere spændende, da turneringsdeltagerne vil blive startet på flere forskellige teesteder alt efter gruppeinddelingernes handicap. Det vil blive mere udfordrende.

En gang om året holder vi i bestyrelsen et længere dagsmøde, et strategimøde for det kommende år, hvor chefgreenkeeper og club manegeren deltager.

Målet for denne dag er fremlæggelse og godkendelse af kommende års budget og dermed også kontingent.

Det betyder, at det er her vi beslutter hvad der skal ske det kommende år. Hvilke aktiviteter skal sættes i gang og hvad koster det.

Nye tiltag diskuteres, besluttes og prissættes hvis muligt. Når det er gjort, kan vi fastsætte kontingentet og meddele det til medlemmerne i god tid inden udmeldelsesfristen.

Vi har gjort sådan siden klubbens start og jeg er overbevist om, at det er den rigtige måde at drive en klub på, der er ledet af frivillige.

Jeg føler, at vi i bestyrelsen altid er på forkant med situationen. Vi har aldrig hasteindkaldte bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsesmedlemmer må tage fri fra deres arbejde. Det er for mig en meget vigtig detalje.

En anden fordel er, at når golfsæsonen er i gang, har alle nok at se til og den fornødne tid er svær at finde. Derfor forsøger vi, at få så meget som muligt af bestyrelsesarbejdet til, at være uden for sæsonen.

Meget af medlemsadministrationen og kontorarbejdet bliver dermed også gjort udenfor sæsonen.

Vi kører en politik på det økonomiske område efter reglen. Ingen penge brugt før de er i kassen.

For at kunne holde det, laver vi på strategidagen en prioriteret liste over ønsker og opgaver.

Listen har baggrund i medlemsønsker, ønsker og bemærkninger fra golfspilleren i centrum, det tager gæsternes bemærkninger med, ansattes og så bestyrelsens ønsker.

Listen for 2017 ser sådan ud.

Ny indretning af green fee indskrivning. Det er vi allerede godt i gang med og forventes færdig til foråret.

Fliser ved klublokalet nedenunder med borde og stole.

Forsøg med betonstier de værste steder hvor gruset skylles væk.

Net på driving rangen til at fange flere bolde og dermed undgå bolde på vejen og over vejen.

En golfbil mere. En ny koster omkring 60.000 kr. Vi får en gang imellem et godt tilbud og så er vi klar til at slå til.

Ombygning af klublokalet, så det bliver mere attraktivt at bruge. Det vil også blive større, idet en væg ind til rummet bagved kan fjernes. Så vil vi gerne have tæppe på, måske en lille bar og så et bedre møblement. Vi tror på, at det vil være med til, at løse nogle af de konflikter, der er mellem en cafe med selskaber og gæster og medlemmer.

I maskinhuset ønskes en ny sprøjte.

Ekstraordinære afdrag på gæld, således at vi på længere sigt bliver mere robuste og i stand til at lave flere ting, samtidig med et konkurrencedygtigt kontingent.

Vi lægger meget vægt på, at vi får afdraget gæld. Renten er ekstrem lav og det skal udnyttes til, at vi får afdraget noget gæld. Når renten så stiger, kan vi også bedre klare os, selv med det lille medlemstal vi har.

Det er ikke et mål, at nå hele listen i år, men et udtryk for hvad der er på vej.

Det er en balancegang mellem udvikling og ønsker og overlevelse på den lange bane.

 

Da vi stiftede klubben, købte vi bane, klubhus og maskiner for 9.659.966,01 kr.

Vi har siden 2011 og til i udgangen af 2016, i alt 6 regnskabsår afdraget 2.980.593 kr. således at vores realkreditgæld i dag er på 5.836.373 kr.

Klubbens overskud har i samme periode været 2.454.705 kr.

Vores afdragsbyrde er stigende de kommende år, da det er annuitetslån der er optaget.

 

Det store lån er et rentegarantilån med en overgrænse på 5 %. Det er overtaget ved opstarten af den nye klub med en restgæld på 6.226.186.49 kr.

Lånet var optaget i banen, der dengang var en selvstændig enhed. Renten i dag er 0,72 %. Renten fastsættes hvert halve år af Nykredit.

Det andet lån er et 20 årigt F3 lån på 2.590.779,52 kr. optaget ved stiftelsen. De første 2 år var det afdragsfrit. Renten er i dag 0,51 %.

Lånet har en baggrund i køb af klubhuset, der jo var et selvstændigt selskab.

I dag er vi en selvstændig forening med et regnskab i en økonomi.

 

Vi har lavet en liste over hvad der er investeret i siden stiftelsen.

 Investeringer fra 2011-2016

 1. Driving range overdæk 2012
 2. Fliser på driving range 2013
 3. Campingplads 2016
 4. Fibernet 2015/2016
 5. Afdækning af klubhus grå plader 2013
 6. Golfbiler 4 stk. 2012 - 2015
 7. Hus til golfbiler 2015
 8. Lampe ved bag parkering 2016
 9. Rykket sekretariat / Proshop 2011/2012
 10. Renovering af hul 10 (fairway) 2015
 11. Nye teesteder 2016
 12. Renovering af teested hul 11 2016
 13. Ny bygning til maskiner 2013
 14. Rough klipper 2014
 15. Slagleklipper 2015
 16. Fairway klippere 2 stk. 2015
 17. Chip nøgle system 2012/2013
 18. Glasparti ind mod cafe 2016
 19. Rykket plads for indskrivning greenfee 2016/2017
 20. Gator 2014
 21. Verti knife 2015
 22. Afdækning ved klubhus køkken 2016
 23. Indfrielse af lån på 407.000 2013

 

 

Jeg tror det er godt at få ridset op hvad er det egentlig der er sket gennem årene, ikke mindst for de medlemmer der ikke har været med fra starten.

Vores torsdags arbejdshold har gennem efterår og vinter arbejdet ihærdigt med at lave vedligeholdelse på banen.

Der er blevet udtyndet rundt omkring især ved hul 2 og hul 9s green.

Der er også lavet afdækning bag køkkenet af frivillige.

Der skal herfra lyde en meget stor tak for jeres engagement og ildhu.

Tak til alle de andre frivillige der har ydet en indsats, der er med til at hjulene drejer rundt.

Tak til juniorudvalget. Dejligt at se det går fremad.

Tak til Eliteholdet. I lovede at rykke op. Det gjorde I. I er nu rykket op i 4. division. Tillykke med det.

Tak til Kaninklubben. Det er bare så vigtigt at få fat i de nye godkendte golfspillere. Det er jeres fortjeneste, at vi er en af de klubber der ligger i toppen med fastholdelse af nye medlemmer.

Tak til Begynderudvalget for jeres ihærdighed og trofasthed i arbejdet med at få de nye medlemmer i gang.

Tak til Match og regel udvalget. Det er en fornøjelse at se hvor professionelt i afvikler matcher og companay days

Tak til vores sponsorer for at I bakker op om klubben. Det har stor betydning for os og jeg vil opfordre jer til, at I bruger klubbens sponsorer.

En meget stor tak til vores green keepere for veludført arbejde gennem sæsonen, ikke mindst vores klare forbedringer på greens. I er dem der sørger for, at alle vi andre får nogle gode oplevelser på banen.

Tak til Claus Clausen for din ildhu og vilje til at finde løsninger. Du er altid klar og yder en meget stor indsats for at alting skal lykkes i klubben på alle områder. Du har løftet Club manager arbejdet på bedste vis og jeg har megen glæde af samarbejdet med dig i det daglige.

Tak til bestyrelsen for et godt, konstruktivt og positivt samarbejde. Det tager noget tid at deltage i bestyrelsen, så tak for, at I stiller jer til rådighed.

 

 

 

 

 

Regnskab for Rønnede Golf Klub 2016

 

Indtægter:

2016

2015

Kontingent

2.110.975

2.159.436

Green fee

499.819

476.038

Sponsorer

269.075

246.301

Company days

41.438

58.305

Diverse

126.393

130.695

Indtægter I alt

3.047.700

3.070.775

 

Udgifter

2016

2015

Banedrift

784.323

752.723

Løn

1.325.782

1.196.723

Markedsføring

29.150

51.202

Klubhusdrift

78.724

-4.506

Kontorudgifter

278.088

275.265

Udgifter i alt:

2.496.067

2.271.407

 

 

2016

2015

Indtægter

3.047.700

3.070.775

Udgifter

-2.496.067

-2.271.407

Dækningsbidrag

551.633

799.368

Renteindtægter

13.911

12.172

Renteudgifter

-118.361

-136.006

Afskrivninger

-306.653

-330.961

Resultat

140.530

344.573

  

Aktiver:

2016

2015

Bane og bygninger

6.938.320

6.904.469

Service bygning

667.796

761.926

Maskiner

523.488

607.749

Tilgodehavender

80.191

79.536

Likvid beholdning

1.185.312

1.326.911

Balance:

9.395.107

9.680.591

 

Passiver:

2016

2015

Egenkapital

2.454.704

2.314.175

 

 

 

Nykredit

5.836.373

6.371.434

Depositum

755.800

742.350

Anden gæld

348.230

252.632

Gæld i alt.

6.940.403

7.366.416

 

 

 

Balance

9.395.107

9.680.591

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk