UNGDOMSUDVALGUDVALG

Navn & kontaktoplysninger

Primære ansvarsområder

Lars Grosen

Mail: larsgrosenbloch@gmail.com

Mobil: 21 22 93 18

Formand, træning (juniortræner), sociale aktiviteter, sommerlejr m.v.

Femkløverturnering

Claus Clausen

Mail: Claus@ronnedegolfklub.dk

Mobil: 20 78 53 37

Pro-træner

Dan Morrison - Mobil : 22 73 10 63

Lars Jensen - Mobil 27 80 61 10

Jan Rasmussen - Mobil 22 10 14 61

Lars Grosen Bloch - Mobil 21 22 93 18

Sebastian Lohmann - Mobil 60 70 87 59

Træning (juniortræner)

Træning (juniortræner)

Træning (juniortræner)

Træning (juniortræner)

Træning (junior Elite)

Formål, vision og målsætning.

Formål:

Juniorudvalget har til opgave at planlægge, gennemføre og evaluere klubbens ungdomsaktiviteter, herunder træning,   turneringer og arrangementer, samt løbende opfølgning på udvikling, træningsindsats og resultater.

For at sikre en sammenhængende og målrettet indsats, har ungdomsudvalget formuleret følgende vision, der beskriver hvad vi ønsker at opnå:
 

Vision:

 • at skabe et positivt og udviklende miljø for golfspillet og kammeratskabet blandt børn og unge i Rønnede Golf Klub, hvor glæden ved at spille golf, et stærkt kammeratskab og en stærk tilknytning til klubben, giver den enkelte lyst og mulighed for at udvikle sit golftalent bedst muligt.

Målsætning:

    
 • at udvikle og gennemføre trænings- og turneringsaktiviteter, der tilgodeser både bredden og eliten.
 •   
 • at udvikle ungdomsspillere, der på et højt niveau kan begå sig i såvel klubturneringer som regions- og landsfinaler samt spillere, der er kvalificeret til at deltage i talentudviklingen under DGU.
 •   
 • at udvikle og gennemføre arrangementer af social karakter, hvor forældre/søskende/familie og øvrige interessenter inddrages.

Organisation.

Aktivitetsteamet:

Holdets ansvarsområde dækker:

    
 • Golf Skole i Rønnede Golf Klub.
 •   
 • DGU Drenge Camp (8-13 årige).
 •   
 • DGU Pige Camp (8-13  årige).
 •   
 • DGU Ungdoms Camp (13-18 årige drenge og piger).
 •   
 • DGU FamilieCamp
 •   
 • Sommeraktiviteter.
 •   
 • Vinteraktiviteter.
 •   
 • Div. invitationer der ikke vedrører turneringer (f.eks. sociale arrangementer ).

Medlemmer: Theodor Sigurlidason


Infoteamet:

Holdets ansvarsområde dækker:

    
 • Ungdomsafdelingens hjemmeside.
 •   
 • Ungdomsudvalgets økonomi.
 •   
 • Kontakt til presse.
 •   
 • Kontakt til relevante myndigheder.
 •   
 • Informationer til forældre og ungdomsspillere.
 •   
 • Hvervning af nye ungdomsmedlemmer.
 •   
 • Sponsorer.
 •   
 • Sæsonprogram.

Medlemmer: Theodor Sigurlidason


Træningsteamet: (Klubbens pro er ”født” deltager )

Holdets ansvarsområde dækker:

    
 • Træningsstruktur.
 •   
 • Holdledere og frivillige.
 •   
 • Teoriundervisning og golfregler.
 •   
 • Godkendelsesprocedurer.
 •   
 • Turneringshold.
 •   
 • 1. Tee-kursus.
 •   
 • Talent 1 – 2 – 3 – 4. (DGU kursus.)
 •   
 • TP2 – Talentprojekt – piger. (DGU kursus.)

Medlemmer: Claus Clausen og Theodor Sigurlidason

 

Turneringsteamet:

Holdets ansvarsområde dækker:

    
 • Junior Distrikts Tour – JDT
 •   
 • Kredsturnering / Kids Cup.
 •   
 • Junior Cup
 •   
 • DGU Short Game Test/Challenge.
 •   
 • Femkløverturnering
 •   
 • Fredagsturnering
 •   
 • Generationsturnering
 •   
 • Ranglisteturneringer
 •   
 • Div. invitationsturneringer fra DGU og andre klubber.

Medlemmer: Malene Snedgaard, Dan Morrison, Lars Jensen, Jan Rasmussen, Lars Grosen Bloch, Sebastian Lohmann, Claus Clausen

 

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk