Undervisning 2018

Lektions pris er kr. 145,- for 20 min

6 lektioner pris kr. 725,-

Banelektion 9 huller pris: 3 lektioner (max.2 timer)


Booking af tider på GolfBox eller i Proshop tlf. 44 40 09 07

"Træningshold" 2018

Beskrivelse :
"Træningshold" har til formål at styrke den enkelte spiller i sin egen
formåen og i forhold til den enkelte spiller at opnå spillerens fulde
potentiale.

Derudover er disse træningshold baseret på holdtræning
som både giver muligheder i træningen til selvstændigt at arbejde
med det indlærte mens pro’en underviser andre, at skabe relationer til gode
træningspartnere som man efter undervisningen kan træne videre med
og planlægge andre dage hvor man indøver det tillærte.

Husk at selve undervisningen er vejledningen i hvordan du / I træner jer frem til
at opnå dit / jeres fulde potentiale.

Antal deltagere :
Er beregnet på 2 -5 personer. ´


Tid pr. deltager :
Der er pr. deltager beregnet 15 min pr. undervisningsdag.

D.v.s følgende :
er man 3 deltagere er der afsat 45 min. og er man eksempelvis 4 er
der afsat 60 min.

Det kan forekomme at man til en træningsdag har
deltagere der i visse situationer kræver lidt mere undervisning den ene
gang og de andre deltagere derved opnår lidt mindre undervisningstid ved
denne træningsdag. Her skal man huske på at gangen efter kan det være en selv der har lidt
svært ved det der er på programmet.

Pro’en fordeler over træningsholdet tiden så fair så muligt pr. antal
deltager.

BETALING : Betaling sker inden første træningsdag.

Træningshold :
Pris pr. pers. 895,-
Udeblivelse : Ved udeblivelse eller afbud fra deltagere bliver ingen beløb refunderet.
Der vil dog være mulighed for at modtage en enkelt lektion (15min) indenfor den uge man ikke kan deltage i. Dette kan dog max. foregå 3 gange i løbet af hver de aftalte 10 gange.

Indhold :
Indholdet i træningen og forløbet aftales med Pro'en og de forskellige træningshold efter træningsholdets ønsker og pro'ens vurdering. 


Der er mulighed for undervisning med Trackman / video undervisning / baneundervisning / regelundervisning / sving teknik / short game samt trænings øvelser.

For yderligere oplysning eller tilmelding mail claus@ronnedegolfklub.dk eller ring (Pro) 44 40 09 07 (sms 60 17 08 97)

Så hvis dette kunne have interesse så blot i er 2 personer kan vi komme igang med sæsonen og få mest ud af jeres golf sæson.

Med venlig hilsen og god sæson
Claus Clausen

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk