BANEUDVALG

Navn & kontaktoplysninger

Primære ansvarsområder

Tormod Torekoven

Mail : tormod.torekoven@gmail.com

Mobil: 40233832

Formand.

Strategisk planlægning af golfbanen sammen med pro og Chefgreenkeeper.

Formidle medlemmernes forslag/inputs angående golfbanen til baneudvalget.

Niels Lohse

 

Greenkeeper.

 

 

Claus Clausen

Mail: Claus@RonnedeGolfklub.dk

Mobil: 44 40 09 07

Bistå baneudvalget med de sportslige konsekvenser af udvalgets forslag og tiltag.

Formål, vision og målsætning.

Formål:

At fastsætte baneudvalgets grundlag og ansvarsområde med henblik på at sikre en fortsat udvikling og vedligeholdelse af Rønnede Golf Klubs baneanlæg, træningsfaciliteter samt natur og beplantningsområder.

For at sikre en sammenhængende og målrettet indsats, har baneudvalget formuleret følgende vision, der beskriver hvad vi ønsker at opnå:

Vision:

 • Medvirke til at Rønnede Golf Klub arbejder for spændende og optimale klub- og banefaciliteter, der giver golfspilleren gode trænings muligheder og en god teknisk og strategisk bane at spille på, hvor også naturoplevelsen er en del af spillet. Rønnede Golf Klub skal skabe de nødvendige rammer og faciliteter, der til enhver tid kan stå mål med andre klubber på Sjælland og øerne.

Målsætning:  

 • At udarbejde flerårig udviklingsplan for vedligeholdelse og ændringer af lineføringen, beplantning, greens, vandløb/søer m.v.
 • Etablere en miljøstyring, der sikrer at lovpligtige krav overholdes ved bl.a. udpegning af miljøansvarlig fra baneudvalget og fra medarbejderne.
 • Opretholde nødvendig naturpleje til bevaring af områdets karakter.
 • Finansieringsplan, der følger udviklingsplanen.
 • Åbenhed gennem god kommunikation på klubbens hjemmeside.

Organisation.

Aktivitetsteamet:

Holdets ansvarsområde dækker:

 • At medvirke til at medarbejderne får de bedst mulige arbejds- og sikkerhedsmæssige arbejdsvilkår.
 • At udarbejde oplæg og indstillinger til forelæggelser og godkendelse i bestyrelsen.
 • At udarbejde en årlig pasningsplan i forhold til de økonomiske rammer givet af bestyrelsen.
 • At udarbejde overslag til godkendelse af bestyrelsen ved nyanskaffelser af maskiner og større renoveringsprojekter på banen.
 • Holde jævnlige (månedlige) møder hvor kortsigtet planlægning diskuteres.
 • Planlægge vedligeholdelsesopgaver med frivillige teams.

Medlemmer:  Tormod Torekoven, Niels Lohse, Claus Clausen

Infoteamet:

Holdets ansvarsområde dækker:

    
 • Rønnede Golf Klubs hjemmeside.
 •   
 • Baneudvalgets økonomi.
 •   
 • Kontakt til relevante myndigheder.

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk