Begrænsning på antal EDS pr. uge fjernes 15. april

Spilleres handicap vil i et kommende nyt handicapsystem fra 2020 blive beregnet som gennemsnittet af de 8 bedste af de seneste 20 scorekort. 

I dag har vi kun brug for ét scorekort for at kunne regulere vores nuværende handicap - nemlig den seneste tællende runde. Men når handicappet i fremtiden bliver et gennemsnit, skal vi bruge alle de seneste  scores og gerne mange, gode som dårlige, for at kunne være så præcis som mulig. 


For at give mulighed for at aflevere så mange tællende scores som muligt, fjernes den nuværende begrænsning på 3 EDS runder om ugen derfor fra d. 15. april, for alle spillere som må aflevere EDS runder (spillere over handicap 4,5)


Dansk Golf Union opfordrer til, at spillere der må, i 2019 som udgangspunkt registrerer sine runder som EDS, og afleverer alle de scores, de kan - gode som dårlige. Det øger sandsynligheden for at have 20 aktuelle scorekort, så spilleren ikke i 2020 får et handicap tildelt, der er baseret på flere år gamle scores.

Spillere i handicapgruppe 1 (under 4,5 i handicap) kan fortsat ikke spille handicapregulerende EDS runder i 2019. Der arbejdes dog på en løsning således disse spillere også kan indsamle scores til udregning af et kommende WHS handicap.

 

For hvem har ikke en interesse i at have et retvisende handicap?

 

Et retvisende handicap

Et handicap skal være et retvisende udtryk for en spillers potentielle spillestyrke, og det skal stort set hver gang vi spiller golf:

  1. Når vi deltager i en turnering

  2. Når vi spiller om en øl med venner

  3. Når vi skal sammenligne spil på forskellige baner

  4. Når vi skal følge vores udvikling

  5. Etc...

 

Handicappet er det unikke ved golfsporten, som sikrer, at vi kan spille mod hinanden og på forskellige baner på en fair måde over hele verden.

Vi forsøger at finde et udtryk for, hvilken score en spiller kan forvente på en god dag, og det er naturligvis gennemsnittet af spillerens bedste scores.

Ikke overraskende kræver en sådan udregning, at vi har en masse nutidige scores til rådighed - for at kunne sige noget om spillerens nutidige spillestyrke. Hvis vi kun har de gode scores, eller de dårlige, eller meget få - så bliver resultatet ikke optimalt.

 

Når vi alle spiller med et retvisende handicap, så finder vi altid den mest fair vinder - nemlig den, som på dagen har spillet bedst i forhold til sig egen nuværende spillestyrke- det er golf i en nøddeskal.

 

PS.: De spillere som enten lige er begyndt og/eller af andre årsager ikke har 20 scores i deres arkiv til 2020, får selvfølgelig stadig udregnet et korrekt nyt handicap. 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk