Rønnede Golf Klub har fået sin første Pro spiller

Sebastian Lohmann har besluttet at prøve lykken


Eliteholdet i Rønnede Golf Klub

Eliteholdet er en samling medlemmer i Rønnede Golf Klub som ønsker at repræsentere Klubben i DGU's Danmarksturnering. Med fuld opbakning fra Klubben, arbejder holdet benhårdt hen imod en målsetning om oprykning til 2. division i Danmarksturneringen.

Se nærmere på Eliteholdets hjemmeside på: https://eliteholdet.golf 
 


Mvh Eric Goulding

Eliteudvalgsformand

Mail elite@ronnedegolfklub.dk  

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk