LOKALE REGLER FOR RØNNEDE GOLFKLUB

 

1. Banemarkeringer

- Hvide pæle: Out of bounds.

- Røde pæle: Rødt strafområde.

- Blå pæle: Areal under reparation.

- Blå pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud.

 

2. Beskyttelse af nyplantede træer markeret med støttepæle. Hvis et sådant træ er til gene for en spillers stance eller området for hans tilsigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 16-1b (Lempelse for unormale baneforhold).

 

3. Drop på modsatte side af strafområde. På hul 2 når bolden er spillet ind i det røde strafområde mellem de to broer neden for teestedet, må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den oprindelige bold eller en anden bold på den modsatte side af strafområdet.

 

4. Standard lokalregel E-5: Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds

Hvis en spiller har slået sin bold out of bounds eller bolden er mistet, kan spilleren med 2 strafslag droppe 2 køllelængder inde på den nærmeste fairway på samme hul, som alternativ til at slå en ny bold fra forrige sted:

1. Det fastslås, hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller hvor på banen, bolden er mistet. Det er det såkaldte “bold-referencepunkt” (A)

2. Ud fra dette punkt må spilleren bevæge sig ind til den nærmeste fairwaykant på det hul, der spilles (B), ikke nærmere hullet

3. Bolden må droppes maksimalt 2 køllelængder inde på fairwayen og inden for lempelsesområdet bagud.

4. 2 strafslag skal tillægges scoren

 

Straf for overtrædelse af disse Lokale Regler:

Hulspil: Tab af hul; Slagspil: 2 strafslag.

 

Afstandsmarkeringer på banen.

50, 100, 150 og 200 meter. Afstandsmarkeringerne er hhv. blå, røde, gule og hvide pop up’s. Afstandsmarkeringer er målt til midt green.

 

Ordensregler:

 

Færdsel på banen.

Kørsel med golfbiler/vogne (skubbe). Må ikke parkere på skråninger ved teestederne. Kørsel mellem greens og bunkers/søer/åer er forbudt. Golfbiler/vogne (skubbe) må ikke køre/parkeres tættere end5 mfra greens.

 

Det er ikke tilladt at gå ud på markerne ved hul 6, 7, og 8.

 

Bunker-river.

Hele riven placeres i bunkeren efter brug.

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk