Generalforsamling 2023
Afholdt Onsdag den 1. marts

 

 

 

 Regnskab for Rønnede Golf Klub 2022

 

 

Indtægter:

2022

2021

Kontingent

2.219.532

2.212.309

Green fee

577.413

724.606

Sponsorer

340.517

268.014

Company days

20.400

16.125

Diverse

379.479

240.470

Indtægter I alt

3.537.341

3.461.524

 

Udgifter

2022

2021

Banedrift

586.582

753.726

Løn

1.498.407

1.363.201

Markedsføring

68.489

52.393

Klubhusdrift

353.778

211.502

Kontorudgifter

328.701

273.860

Udgifter i alt:

2.835.957

2.654.682

 

 

2022

2021

Indtægter

3.537.341

3.461.524

Udgifter

-2.835.957

-2.654.682

Dækningsbidrag

701.384

806.842

Renteindtægter

0

4.543

Renteudgifter

-51.597

-46.086

Afskrivninger

-305.366

-268.042

Resultat

344.421

497.257

 

 

Aktiver:

2022

2021

Bane og bygninger

6.588.491

6.660.684

Service bygning

289.393

367.750

Maskiner

579.847

734.663

Tilgodehavender

75.036

208.431

Likvid beholdning

301.016

296.514

Balance:

7.833.783

8.268.042

 

Passiver:

2022

2021

Egenkapital

4.490.158

4.145.737

 

 

 

Nykredit

2.478.700

3.045.204

Depositum

701.802

820.515

Anden gæld

163.123

256.586

Gæld i alt.

3.343.625

4.122.305

 

 

 

Balance

7.833.783

8.268.042

 

 

  

 

 

 

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk