Generalforsamling 2022
Afholdt Onsdag den 2. marts

 

 

Beretning for Rønnede Golf Klub Året 2021

 

Igen i 2021 har året været præget af Covid 19 virussen. Golfspillet har kunnet foregå næsten uhindret, men restauranten har været lukket i flere omgange.

Overskuddet i 2021 er på 497.257 kr. hvilket er meget tilfredsstillende. Vores fokus for det kommende år, er at øge det likvide beredskab.

Vi troede, at greenfee indtægterne var specielt høje i 2020, men vi har kunnet holde niveauet i 2021. Vi havde også indtægter fra skiløbere på 22.200 kr. Desværre blev det tøvejr lige inden vinterferien begyndte og sneen forsvandt, men allerede ugen efter var der greenfee på 600 kr.

Der var ingen skader på banen efter at alle 444 betalende gæster havde boltret sig i sneen. En god erfaring at have, til næste gang det er muligt at åbne banen for skigæster. Vi er registreret i skiunionen, som et sted hvor man kan stå på ski.

Der er blevet flere medlemmer i de danske golfklubber også i vores. De flere medlemmer i de store klubber betyder, at de får et stort pres på deres baner med kø, langsomt spil og problemer med at få ledige tider, til at spille golf i.

Hos os er der god plads og man kan næsten spille når man har lyst. Jeg tror på, at det, sammen med en nærhed og kort køretid fra København, er en af årsagerne til at flere gæster spiller hos os. Ikke at forglemme, at vi har en spændende bane.

De samarbejder vi har med flere hoteller er også noget der har haft en væsentlig betydning. Mange golfspillere vil gerne have et par overnatninger og spille et par runder golf. Covid 19 har uden tvivl fået flere til at holde ferie indenlands, ligesom mange har taget på weekendophold i Danmark.

De flere greenfeegæster giver indimellem nogle gnidninger. I vores klub lægger vi stor vægt på, at der skal lukkes hurtigere spillende bolde igennem. I andre klubber tager man sin plads i køen og bruger de op til 5 timer det tager for en 18 huls runde.

For det første skal man til enhver tid opføre sig ordentlig. Vores gæster skal behandles pænt. Det samme gælder også overfor egne medlemmer. Man kan spørge pænt om man kan lukkes igennem. Ellers bed om medlemsnummer og klubben håndterer det videre forløb.

Vi vil gerne have nye golfspillere ud på den store bane. Det betyder noget for fastholdelsen af nye medlemmer. Vi opfordrer dem kraftigt til, at de lukker igennem og hvis alle gør det, er vi alle lykkelige. Alternativt må vi lave en handicapbegrænsning eller tidsbegrænsning for højhandicappere. Det er ikke ønskeligt.

Formanden for regel og handicapudvalget Christian Pedersen kommer senere på, for at fortælle om en sag i årets løb. Christian stopper i udvalget og som ny vil jeg byde velkommen til Mogens Rafn. Mogens er i dag dommer i DGU.

 

Det har været udfordrende at drive cafeen det forløbne år. Først og fremmest på grund af Corona, men også i forholdet medlemmer og cafe. I sensommeren valgte Jemmi først at åbne kl. 15 mange dage. Det gav en utilfredshed blandt medlemmer og gæster. Økonomisk bliver der ikke noget udestående og tingene er betalt. Men jeg vil dog sige, at vi aldrig har set så lille en omsætning før i vores cafe.

Derfor er det med glæde, at jeg kan byde Simona velkommen som forpagter af cafeen. Hun kommer fra Skovbo Golfklub og spiller golf. Det betyder at hun kender til golfspillere og hvad de ønsker. Men husk nu at alle skal have noget ud af det. Vi skal bruge cafeen og jeg lige så godt afsløre, at øllet stiger lidt. De prisstigninger I har derhjemme på strøm og gas, har vi også i klubben og cafeen.

Simona har valgt at sætte nye bordplader på bordene. Stolene er vasket og renset. Tæppet er renset og ser ud som nyt. Hun har foretaget en stor oprydning på loftet. Hun har gjort et meget stort arbejde og er nu klar til at begynde. Hun vil kalde cafeen Cafe Simona.

Klubben har også investeret en del i køkkenet. Der er lavet gasinstallation til komfuret. Vi har været igennem elinstallationerne og lavet forbedringer. Anlægget til fadøl og vand bliver fornyet og flyttet ovenpå.

Vi har lavet en femårsaftale med Royal Unibrew, så de betaler for et nyt anlæg. Forventet pris på et nyt anlæg er 135.000 kr. Royal Unibrew har også tegnet et stort sponsorat i klubben.

Vi har møbleret om i lokalerne til den kommende sæson. Proshoppen er lejet ud til Golfshoppen fra Haslev. Jeg tror at det vil give nogle flere muligheder for et større vareudvalg, til gavn og glæde for jer alle. Golfshoppen har også butik i Trelleborg og Køge Golfklub sammen med netbutikken.

Golfshoppen får lokaler i underetagen, hvor jeg tror det vil give en stor synlighed overfor kunderne.

 

Det giver plads til et sekretariat og mødelokale ovenpå. Sekretariatet bliver mere synligt og greenfeegæster kan hjælpes. Formanden for seniorklubben har som noget nyt, sat sig i spidsen for at skaffe bemanding af indskrivningen i weekenderne i højsæsonen om formiddagene. Det er for at hjælpe vores gæster godt på vej. Spændende om det kan lykkes.

Vi har nu ansat Heidi i sekretariatet. Hun arbejder mellem 18 og 12 timer om ugen. Det kommer an på behovet. Vi nåede grænsen for hvad der kunne klares med den bemanding vi havde. Flere greenfeegæster, flere biludlejninger og flere medlemmer gør at vi sætter mere arbejdskraft ind i sekretariatet. Heidi var også hos os i efteråret og jeg synes hun er taget godt imod af medlemmerne. Det aflaster Claus og giver ham mere tid til træning og andre gøremål.

Efter hærværket i efteråret 2020 hvor alle vores golfbiler blev smadret, ansøgte vi Faxe kommune om et tilskud til dækning af noget af udgiften. Det var derfor med stor taknemmelighed at vi modtog 43.750 kr. til hjælp med at få nye biler. En stor tak til Faxe kommune for hjælpen. Vi har købt 15 biler fra Skjoldenæsholm Golfklub. Den 15. mangler dog hjul og motor, men det kan løses.

Vi har investeret i et bookingsystem af golfbiler. Nu kan der betales for bilerne med det samme ligesom nøglen til bilen er i et skab ved indskrivningen, der åbnes, når der er betalt. Det skulle gerne spare noget tid og vil også gøre det nemmere at kontrollere udlejningen.

Vi har nu gang i 14 biler. De 12 af dem har fået nye batterier i år, så de skulle gerne køre i 5-6 år uden omkostninger. Vi er meget tilfredse med at have så mange biler. Det er både til glæde for egne dårligere gående medlemmer, men også for vore gæster. Vi lejer normalt biler ud for ca. 60.000 kr. I år er vi over 100.000 kr. i lejeindtægt for golfbiler. Vi har før haft aflysninger fra greenfeegæster når de ikke har kunnet leje en bil. Derfor tror jeg også på at det vil tiltrække lidt flere greenfeespillere.

Frivillige er ved at lave plads til de sidste biler i den gamle bygning. Desværre har vi igen været udsat for hærværk på bilerne, idet 44 dæk og et enkelt sæde er skåret op med en kniv. De har også skåret alle trampolinerne i stykker. Det er trist at nogen kan fornøje sig med et sådant hærværk.

Vi bliver derfor nødt til at lave kameraovervågning af hus, biler og parkeringsplads. Hækken er skåret ned på parkeringspladsen som forebyggende foranstaltning, men også fordi der har været tyverier fra bilerne ved højlys dag. Det er selvom der sidder mennesker på terrassen og kan se ud over parkeringspladsen.   

To indbrud er det også blevet til.

Ved det første indbrud nåede tyvene halvdelen af huset og et par uger senere den anden halvdel af huset. De kunne konstatere, at skiltet der fortæller, at der ikke er penge i huset taler sandt. Intet stjålet kun smadret. Selv den ulåste dør ind til herretoilettet nedenunder er brudt op.

 

Efter et år med flere arbejder på banen med blå pæle flere steder, valgte baneudvalget at 2021 skulle være et normalt år med spil alle steder. Vi er bevidst om at større arbejder er meget generende for alle spillere.

Lønmæssigt har vi brugt 100.00 kr. mere end sidste år. Der er også for mere end 100.000 kr. i materialer og vedligehold i år. Jeg håber I har kunnet se det. Vi er klar over, at vi skal have fokus på udviklingen. Men det skal siges at hjælpestoffer og brændstof er steget kraftigt.

Vores indkøb af en traktor med efterløbende klipper har mere end indfriet vores forventninger. Effektiviteten er noget større og klippearbejdet er tilfredsstillende. Jeg er ikke i tvivl om at vi skal videre ad den vej. Lønningerne er konstant stigende, ikke mindst for det kommende år hvor aftalerne for nuværende er på plads.

Vores vandingsanlæg er blevet fornyet med en ny styring og nye decodere. Det gamle anlæg kunne ikke vande par 3 banen og der var flere huller på den store bane, hvor der skulle håndvandes. Det er ikke holdbart i længden. Derfor har vi taget første skridt i en længere proces, hvor slutresultatet vil være vanding på alle huller og alle teesteder undtaget grøn tee. Det første trin har kostet ca. 100.000 kr. Det næste trin hvor der skal graves nye vandledninger ned koster 250.000 kr. Den nye styring kan håndtere de ekstra sprinklere, der kommer på sigt. Det er ikke på listen i år at lave mere på vandingsanlægget.

Vi har i år fået en medlemsfremgang. Det er ikke noget vi er vant til.

Fuldtidsmedlemmer er steget fra 367 til 396 stk. Det er en fremgang på 29 medlemmer eller 8%. Vi kørte sidste år et projekt med pargolf hjulpet af DGU. Det blev en meget stor succes, idet alle deltagerne meldte sig ind i klubben. Nu håber jeg på at I finder nogle gode sociale samvær. Det har i hvert fald vist sig at det sociale og spilleselskab, man møder i et sådant forløb, er et stort plus for fastholdelse af medlemmer. Det er inden for de første 2 år, at det største frafald er af nye medlemmer.

Flexmedlemmer er faldet fra 134 til 124 stk. Det er jeg ikke bekymret over. Vi ønsker at flere flexmedlemmer vælger fuldtidsmedlemsskabet. Det er også derfor at flexmedlemsskabet er steget mere. Flexmedlemmer bidrager meget lidt til økonomien, men vi anser det stadigt for et produkt vi skal have på hylden.

Flex plus par 3 bane medlemskabet er det bedste vi har, da det giver nye medlemmer mulighed for at begynde golfspillet på par 3 banen og dermed finde ud af om det er noget for dem.

Juniormedlemmerne er steget fra 44 til 53 stk. Det er glædeligt og det har juniorudvalget en stor ære for.

Vi har dannet et rekrutteringsudvalg, hvis formål er, at få nye golfspillere i Rønnede Golf Klub.

Der bliver igen i år lavet et hold for pargolf. Der bliver kørt et forløb med kvinder og golf. Der er med yoga, sumba, lyserøde bobler og tapas. Vi igangsætter også mænd og golf. Dette involverer træneren, så nu er han også booket op.

Sidste år opfordrede vi til at give en gave til klubben på mindst 200 kr. Det skulle være mindst 100 gavegivere. Det ville give os mulighed for at blive en velgørende forening i Skats forstand. Det betyder at vi kan søge om at få noget af momsen tilbage.

Tusind tak for at det lykkedes. Vi fik 110 gavegivere der donerede 27850 kr. og har dermed opfyldt kravet. I er indberettet til Skat. I skulle derfor gerne kunne se fradraget når I får årsopgørelsen. Jeg er imponeret over vi som en lille klub har formået at få næsten hver 3. fuldtidsmedlem til at støtte med en gave. 

Klubben har stadig noget papirarbejde der skal indberettes senere på året, så jeg kan ikke sige hvor meget moms der tilbagebetales på nuværende tidspunkt.

Men jeg kan vise jer et billede af den boldvasker vi har indkøbt for gaverne.

I det kommende år vil vi igen forsøge at indsamle gaver. Det er en årlig tilladelse vi får fra Skat. Så det er hvert år vi vil forsøge.

Det kommende projekt for gaver er afdækning af en del af terrassen med glas, således at der bliver et lukket rum. Det vil gøre det muligt at have selskaber i hele restauranten, samtidig med at golfspillere kan sidde på terrassen i læ. I øjeblikket er kravet at der skal være plads til golfspillere i restauranten til enhver tid. Det konflikter med når der er selskaber. Vi har godt nok et klublokale nedenunder, men det er ikke godt nok. Det bliver heller ikke brugt. Når vi nu har sådan en fantastisk udsigt over banen fra restauranten, skal den også kunne nydes af medlemmer og gæster. Det vil tage mere end et års gaver at realisere projektet, men hvem ved hvor hurtigt det kan gå. Jeg forventer at det tager mindst 2 år.

Der skal lyde en stor tak til alle jer der yder frivilligt arbejde for klubben i udvalg og som hjælper de mange steder på bane. Vi er ikke i stand til at købe alle de ydelser udefra, så ellers ville de ikke blive løst. Der skal også lyde en stor tak til vores greenkeepere, hvor Niels Lohse har stået i spidsen for at vi det forløbne år har haft en flot bane.

Tusind tak til Claus for et kæmpearbejde. Du har den omstillingsevne og vilje der skal til, for at vi kan udnytte alle synergier i klubben. Selvom det sker på løbehjul kommer du frem.

Tak til bestyrelsen for et flot arbejde, der sikrer en velfungerende klub.

 

Formand

Jørgen Petersen 

 

 

 

 

 

 Regnskab for Rønnede Golf Klub 2021

 

Indtægter:

2020

2021

Kontingent

2.054.638

2.212.309

Green fee

701.613

724.606

Sponsorer

213.301

268.014

Company days

15.050

16.125

Diverse

113.534

240.470

Indtægter I alt

3.098.536

3.461.524

 

Udgifter

2020

2021

Banedrift

454.148

753.726

Løn

1.316.637

1.363.201

Markedsføring

39.449

52.393

Klubhusdrift

236.592

211.502

Kontorudgifter

251.641

273.860

Udgifter i alt:

2.298.467

2.654.682

 

 

2020

2021

Indtægter

3.098.136

3.461.524

Udgifter

-2.298.467

-2.654.682

Dækningsbidrag

800.069

806.842

Renteindtægter

5.554

4.543

Renteudgifter

-54.574

-46.086

Afskrivninger

-190.640

-268.042

Resultat

560.409

497.257

  

Aktiver:

2020

2021

Bane og bygninger

6.738.868

6.660.684

Service bygning

446.107

367.750

Maskiner

556.954

734.663

Tilgodehavender

105.262

208.431

Likvid beholdning

697.926

296.514

Balance:

8.545.117

8.268.042

 

Passiver:

2020

2021

Egenkapital

3.648.480

4.145.737

 

 

 

Nykredit

3.611.473

3.045.204

Depositum

798.775

820.515

Anden gæld

486.389

256.586

Gæld i alt.

4.896.637

4.122.305

 

 

 

Balance

8.545.117

8.268.042

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk