Generalforsamling 2021
 Tirsdag den 22. Juni kl. 19.00

 Formandens Beretning

 

                         

Beretning for Rønnede Golf Klub 2020

 

Året 2020 har været et usædvanligt år, med store indgreb i vores aktiviteter fra regeringens side på grund af COVID 19.

 

Værst gik det ud over vores restauratør, der gik konkurs, da han blev tvunget til at lukke.

 

Vi slog forpagtningen op og blev lidt overrasket over interessen med fem ansøgere. Efter flere samtaler faldt valget på Jemmi Bartoletti. Han kunne starte med det samme og gik i gang i midten af juni.

 

Vi lægger stor vægt på i Rønnede Golf Klub at der kan serviceres medlemmer og gæster med mad og drikke.

 

Efter en langsom start, ikke mindst på grund af Covid 19 og lidt tilpasninger på ejersiden, kom der gang i Cafeen lige indtil nedlukningen før jul.

 

Vi har ikke opkrævet forpagtningsafgift i opstartsperioden i sommers. Det var vigtigere for os at der kom gang i cafeen. Ingen kunne vide hvad der kunne komme af nye og nogle gange ganske tåbelige regler.

 

Jemmi har ønsket et andet navn på cafeen og har skiftet det til Restaurant Bartoletti, hvilket vi har accepteret.

 

Jemmi har arbejdet meget med sortimentet og jeg mener at han efterhånden har ramt det som vi golfere efterspørger.

 

Vi har enkelte ting der stadig skal forbedres i forhold til arrangementer for golfere.

 

Nu må vi så håbe at 2021 efter en meget lang nedlukningsperiode, kan indhente noget af det tabte.

 

Lige inden efterårsferien blev vores golfbiler udsat for groft hærværk, hvor nogle mennesker køre radiobiler med dem på banen. De blev kraftigt ødelagt og vi stod pludselig uden golfbiler.

 

De er forsikret og der blev forhandlet en pris på 187500 kr. i erstatning for de seks biler samt en erstatning for driftstab på 17.000 kr. For ikke så længe siden blev vores højtryksrenser stjålet og udløste en erstatning på 8000 kr. I alt 212.500 kr.

 

På netop det tidspunkt blev alle maskiner fra Skjoldnæsholm Golfklub sat til salg. Vi tog på tur og købte godt ind.

 

15 golfbiler, en Toro arbejdsbil, hedsvandsrenser, boldopsamler, hulbor, elskopudser som vores restauratørt er meget glad for,  10 måtter til driving range, 2 manuelle boldopsamlere og en karusel hvor der kan øves slag fra skæve lejer, eller er skæve slag fra skrå lejer, 20 boldvaskere så der nu er kommet boldvaskere på rød tee.

 

En handel til 221.000 kr. med moms.

 

Vi har været på indkøb i England hvor vi kar købt en næsten ny traktor og en næsten ny efterløbende klipper. Pris 354.397 kr.

 

Det var meget vigtigt at få købet på plads inden Brexit, da både toldbestemmelser og besværligheder ville være ukendte efter 1. januar. Desuden var pundkursen lav netop på grund af usikkerhederne om udmeldelsen af EU.

 

Det betød at vi havde nogle maskiner tilovers, som vi så har solgt.

 

En traktor 33.000 kr. 1 klipper med reservedele 27500 kr. 1 mandskabsbil 36.250 kr. 1 golfbil 6.000 kr. i alt 102750 kr.

 

Det samlede regnestykke ser sådan ud.

 

Skjoldnæsholm golfbiler m.m. 220.950 kr.

 

Traktor med klipper                   354.397 kr.

 

Udgifter                                        575.347 kr.

 

 

 

Erstatninger m.m.                      212.465 kr.

 

Salg af maskiner                         153.750 kr.

 

Indtægter                                    366.215 kr.

 

Omkostninger                             209.132 kr.

 

Vores maskinpark er nedslidt og det er nødvendigt at se langt frem og få lavet en plan.

 

Vi har derfor haft DGUs maskinkonsulent til at gennemgå vores maskinpark og komme med forslag til udskiftninger og nye måder at gøre arbejdet på.

 

Det er med baggrund i de anbefalinger vi er i gang med tilpasninger. Vi går efter en effektivisering af klipningen, en mindre vedligeholdelsesomkostning og et bedre arbejdsmiljø.

 

Vi har nu i 2021 slået fairway med den efterløbende klipper i stedet for cylinderklipperne. Det er 30 % hurtigere og vedligeholdelsesomkostningerne kendes ikke endnu, da der ikke har været nogen.

 

Hvis det bliver ved med at fungere så godt, vil vi sætte en mere på investeringslisten til semiroughen.

 

Jeg er overbevist om at det er den rigtige vej at gå, da mandskabsomkostninger er stigende fremover.

 

 

 

Vi har i løbet af året fået et nyt starterhus sponsoreret af BYGMA, Tusind tak for det.

 

Søren har sponsoret opsætningen af huset. Lad mig sige det på den måde. Hvor er det dejligt med et nyt hus. Det er trods alt gået selv om vi ikke havde noget et års tid.

 

Næstved gulve har sponsoreret vinylbelægningen indeni og Bjarne Olsen BP Vinduet har sponsoreret døre og vinduer. Tusind tak til vores sponsorer for det nye starterhus.

 

Vi har indkøbt 50 nye stole til terrassen og 12 nye borde lavet af vores sponsor inventarrum. Jeg synes at vi hermed har fået en tiltrængt fornyelse af terrassen.

 

På banen har vi i årets løb taget hul på nogle af de forslag DGUs banekonsulent fremkom med.

 

Vi har lavet to af bunkerne mindre på hul 11 og en mindre på hul 12.

 

Vi har jævnet nogle bunkerne på hul 3, 5, 13 og hul 17.

 

På hul 15 er en greenbunker lavet om til en græsbunker.

 

Hul 7 og hul 11 backtee har fået udvidet teestedet. De slides meget, da der slåes ud med jern.

 

Hul 6 på par 3 banen har fået et nyt teested, ligesom jordbunkerne ved højre side er jævnet og der er sået græs.

 

På drivingrangen er yderligere sat mål op, der kan slås efter, så nu er den færdigudbygget.

 

Jeg vil her minde om at motorvejen til Næstved vil tage noget af arealet.

 

Vi har nu investeret i en ny stander til betaling og registrering af green fee spillere. Den anden skærm er til vores egne medlemmer.

 

Det har lettet meget at gæsterne selv kan betale og registrere sig. Vi må dog sige at der en del der skal have hjælp.

 

Ved, at vi har fået flere biler, er der også flere der vil leje bil. Det har vi ikke et godt nok system til. Derfor vil vi investere i et modul der gør det muligt at bestille biler på golfbox. Der bliver brugt for meget tid på ud og indlevering af bilnøgler.

 

Det betyder at vi skal have en box op med bilnøgler ved indskrivningen.

 

Vi søger 100 medlemmer, der vil give klubben en gave på 200 kr.

 

Hvis det lykkes, kan vi ansøge skat om at få del i en pulje, hvor der kan tilbagebetales noget af vores momsudgifter.

 

Vi bliver en velgørende forening, hvis vi når de 100 gavegivere. Når det nås, kan vi ansøge.

 

Når der indbetales gave, opgiver i personnummeret og det vil så automatisk blive påført jeres selvangivelse, som et skattefradrag.

 

Det er Claus der står for registreringen i klubben. Persondataloven gælder og oplysningerne bliver slettet hurtigst muligt.

 

Sidste år fik ansøgerne ca. 40 % af momsudgifterne retur.

 

Vi har nået 32 gavegivere indtil nu.

 

Jeg vil derfor opfordre til at I giver en gave til klubben på 200 kr. Det kommer tilbage i form af gode tiltag til gavn for medlemmerne.

 

Udviklingen i medlemsantallet har ikke rykket sig det store.

 

Vi er 367 fuldtidsmedlemmer med sidste års 358. En fremgang der mest er sket på sponsorsiden.

 

Flexmedlemsskaberne er faldet fra 142 til 134. Det er en ønskelig udvikling, da vi ønsker flere på fuldtid.

 

Juniorer er på 44 i 2020 mod sidste års 47. Vi er nu 556 medlemmer mod sidste års 547.

 

Så det er ikke de mange nye medlemmer der er strømmet til os. Det er også det billede der ses andre steder. Byklubberne har fået en fremgang, mens landklubberne har bevaret status Q.

 

Til gengæld er vores green fee indtægter steget meget fra 467.000 kr. til 701.000 kr.

 

En af årsagerne er også at vi ikke har ret mange gratis spillende gæster, da vi kun har fritspil med Midtgolf.

 

Green fee indtægterne er meget tilfredsstillende og det ser også ud til at vi kan bevare samme niveau i 2021.

 

Det kan dog også mærkes på brug og slid på banen, men vi har stadig masser af plads til nye gæster. Hos os står man ikke i kø hele dagen, når bare alle husker at lukke hurtigere bolde igennem.

 

Projektet med et byggeri af hotel i vores baghave forventer vi os en del af. Vi er klar til at indgå i et samarbejde. Vi har for øjeblikket et rigtig godt samarbejde med flere hoteller i omegnen, hvor især Hotel Klinten i Rødvig har fundet et godt tilbud til golfspillere.

 

Årets resultat på 560.409 kr. er bestyrelsen særdeles tilfreds med. Jeg vil dog nævne at indkøbene af golfbilerne først kommer med i 2021 regnskabet.

 

Jeg vil betegne klubben økonomi som god. Vores likviditetsberedskab, er det der gør det muligt, at lave sådanne handler når der er gode tilbud.

 

Den 22. februar 2011 blev klubben stiftet og det er nu 10 år siden. Det bliver fejret med en jubilæumsturnering d. 31. juli, hvor vi glæder os til at se så mange som muligt.

 

En stor tak til vores green keepere for et godt arbejde. Især var greens blevet løftet. Der er dog nogle problemer med vandingsanlægget. Styringen kan ikke vande par 3 banen og dekoderne er udgået og kan kun fås renoverede, da de ikke laves mere. Det er besluttet at skifte det her i 2021 og vi har valgt at skifte til Agrometer.

 

 Agrometer har desværre ikke leveret den aftalte vare til tiden endnu og det er meget utilfredsstillende.

 

Der skal lyde en stor tak til de frivillige, der udfører et stort arbejde til gavn for klubben med mange forskellige opgaver.

 

Tak til Claus Clausen for et stort engagement og arbejde.

 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

 

Tak til alle der har givet en 200 kr. gave til klubben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regnskab for Rønnede Golf Klub 2020

 

Indtægter:

2020

2019

Kontingent

2.054.638

2.059.625

Green fee

701.613

467.598

Sponsorer

213.301

222.089

Company days

15.050

24.861

Diverse

113.534

98.783

Indtægter I alt

3.098.536

2.872.956

 

Udgifter

2020

2019

Banedrift

454.148

664.639

Løn

1.316.637

1.307.178

Markedsføring

39.449

51.187

Klubhusdrift

236.592

141.211

Kontorudgifter

251.641

259.189

Udgifter i alt:

2.298.467

2.423.404

 

 

2020

2019

Indtægter

3.098.136

2.872.956

Udgifter

-2.298.467

-2.423.404

Dækningsbidrag

800.069

449.552

Renteindtægter

5.554

13.212

Renteudgifter

-54.574

-61.817

Afskrivninger

-190.640

-270.832

Resultat

560.409

130.115

  

Aktiver:

2020

2019

Bane og bygninger

6.738.868

6.820.950

Service bygning

446.107

524.464

Maskiner

556.954

318.204

Tilgodehavender

105.262

87.575

Likvid beholdning

697.926

507.477

Balance:

8.545.117

8.258.670

 

Passiver:

2020

2019

Egenkapital

3.648.480

3.088.071

 

 

 

Nykredit

3.611.473

4.175.479

Depositum

798.775

779.375

Anden gæld

486.389

215.745

Gæld i alt.

4.896.637

5.170.599

 

 

 

Balance

8.545.117

8.258.670

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk