Generalforsamling 2023
Afholdt Onsdag den 1. marts

 

 

Beretning 2022 for Rønnede Golf Klub

 

Året begyndte tørt og vi kunne åbne alle 18 huller allerede i midten af Marts. Når vi åbner så tidligt, skal man være klar over at græsset endnu ikke er i groning. Det sker først når jordtemperaturen er over 7 grader.

Årets resultat med et overskud på 344.421 kr. er meget tilfredsstillende. Overskuddet skal være med til at betale vores afdrag på gælden. Vi har afdrag på 568.000 kr. i 2022.

Vi har undersøgt muligheden for at bruge Møns Bank. Problemet var at vi skulle flytte realkreditten til DLR. Det ville betyde nye pantebreve med omkostninger til stempel og oprettelsesomkostninger af en væsentlig størrelse. Møns Bank kunne ikke tilbyde bedre vilkår på renter og gebyrer eller sponsorater. Derfor blev det ikke interessant at arbejde videre den vej.

Vi har haft samtaler med Nykredit og fået nedsat bidragssatsen ned med 0,1 % til 1,1 % hvilket er alt for højt i forhold til deres risiko.

Da vi afdrager meget i øjeblikket over 550.000 kr. om året, Har vi spurgt Nykredit om afdragsudskydelse på det lille lån med 8 år tilbage med afdrag på ca. 140.000 kr. om året.

Det andet lån afdrager vi 420.000 kr. om året på og der er 3 år tilbage. Det ønsker vi at blive ved med at afdrage på til udløbet d. 31.12. 2025.

Ved opstarten af klubben, har jeg selv forhandlet med Nykredit om betingelserne for opstart af klubben efter konkursen.

Det var en klar forudsætning, at der skulle være mulighed for år med afdragsfrihed af det lille lån.

Det står også i betingelserne i pantebrevet, at der kan ydes afdragsfrihed.

 Vi var ved opstarten af klubben, ganske bevidst om, at afdragene ville stige over tid. Det sammen med at det er svært at forudse udviklingen i en golfklub så mange år frem. Derfor var det aftalen at vi kunne få afdragsfrihed i enkelte år.

Nykredit vil ikke stå ved aftalen. De har meddelt at de ikke ønsker golfklubber og har lavet deres politik om. At det betyder at de ikke overholder allerede indgåede aftaler er uforståeligt og et kæmpetillidsbrud og en troværdighed der ikke eksisterer.

Nykredit har tilbudt at forlænge lånet med 20 år. Det er ikke interessant. Det drejer sig om afdragsfrihed i de tre år, det store lån har til udløb. Det første års besparelse ved låneforlængelse, vil gå til omkostninger, hvilket giver to år tilbage.  

Min vurdering, er at driften af klubben vil ligne det kommende års drift, når der køres videre med de nuværende lån.

Meget kan ændre sig de næste par år. Vi har ikke regnet indtægter fra cafeen og har også et konservativt budget. Forsøget på afdragsfrihed skal ses i perspektivet fra november, med udsigten til rentestigninger og en forventet recession, var det fremherskende.

Allerede nu er flere ting ændret, ikke mindst på energisiden. Det er selvfølgelig klubbens energiregninger, men også jeres energiomkostninger.

Det har en betydning for hvor mange medlemmer vi kan forvente at have og hvor store greenfee indtægter vi vil få. Det er ikke så svært for mange, at skære golfen væk, når økonomien strammer til i husholdningen.

Coronaen slap sit tag i os og vi kunne begynde en mere normal golfsæson. Det betød så også at rejselysten vendte tilbage for danskerne og det har vi kunnet se på vores greenfee indtægter der er faldet fra 724.000 kr. til 577.000 kr. i år.

Vi har det kommende år budgetteret med 500.000 kr. i greenfee indtægter.

Det er en forsigtig tilgang, men vi må forudse en nedgang, da mange er udfordret af den højere inflation med højere priser på mange ting. Budgettet er lagt i november og der er da sket noget fald på ikke mindst energi.

Seniorklubben har som noget nyt, stået for en velkomstvagt for greenfee gæsterne om formiddagen i weekenden i sæsonen.

Det har været en succes og jeg håber at det kan lade sig gøre igen i år. Der skal lyde en stor tak for jeres indsats.

Klubben har haft større udgifter til benzin og diesel på 45.000 kr. og på el 23.000 kr.

Allerede i efterårets slukkede vi alt udendørs lys og vi investerede 30.000 kr. i LED lys og automatiske tænd og sluk lys i forskellige områder i klubhuset. Det har vi kunnet se en effekt af. I kan også se, at der er kommet mere lys i cafeen.

Vi var i bestyrelsen enige om at prøve at holde kontingentet under 6.000 kr. Vores vurdering var at det ville gå ud over medlemstallet hvis vi øgede kontingentet for fuldtidmedlemmer med op til 800 kr der var nødvendigt i forhold til budgettet.

Det der skulle til for at budgettet kunne hænge sammen var at vi fik gaver nok til, at få noget af momsen retur og en betaling for brug af drivingrangen.

Vi har budgetteret med 70.000 kr. i indtægter fra salg af bolde. Det er ca. 200 kr. per fuldtidsmedlem.

Vi har også budgetteret med, at vi også til næste år opnår 100 gavegivere der giver 200 kr. Med momsen ca. 130.000 kr. Det svarer til 400 kr. per fuldtidsmedlem.

Jeg vil her rette en meget stor tak, til alle gavegiverne for at bakke op om klubben og gøre det lidt billigere for alle klubmedlemmer.

Vi vil igen i det kommende år forsøge at skaffe nok gaver til momsrefusionen. Jeg kunne godt tænke mig at der blev en mulighed for en mere automatisk opkrævning, men det kræver et personnummer at få fradraget. Dem sletter vi hver gang med det samme, når det er indberettet til SKAT.

Der er nu åbent for at give en gave for det kommende år.

Medlemsudviklingen har været nedadgående, efter at coronaen havde givet et løft i antallet af golfspillere i vores klub som i alle de andre klubber og vi får også en nedgang som i de andre golfklubber. Vi har 383 fuldtidsmedlemmer. Det er en nedgang på 3,3 % mod sidste års fremgang på 8 %. Der er 8 juniorer mindre. En tilbagegang til nu 45 ungseniorer og juniorer.

 Flexmedlemmer er gået frem med 15 stk. til 139 stk.

Så i alt har vi 6 medlemmer mindre i Rønnede Golf Klub.

Der har været nogle ekstra udmeldelser, men især ekstra medlemsskift fra fuldtid til flex og passiv op til udmeldelsesfristen, men vi håber det retter sig i løbet af året.

Vi har lavet en opgørelse pr. 1 marts 2023.

Vi har i årets løb lavet en fritspils aftale med Barløseborg Golfklub. Vi har haft 13 gæster fra dem. Jeg ved ikke hvor mange der har været fra os, men nogen har der været har jeg hørt.

Jeg synes det er en spændende bane, lidt a`la vores. En klubejet bane med overnatningsmulighed for 495 kr. for et dobbeltværelse incl. morgenmad. Det kan vist ikke blive billigere.

Fritspils aftalen med Midtgolf kører videre. Vi har haft 446 spillere fra dem og 93 Rønnedespillere har besøgt Midtgolf. Jeg vil her minde om at aftalerne indebære at, såfremt et medlem melder sig ud af den ene klub og ind i den anden kan man ikke benytte sig af fritspils aftalen i de kommende to år.

Proshoppen som har lejet sig ind i lokalet nedenunder, har ikke haft den fornødne handel til at kunne køre videre på samme måde. Salget har været alt for lille.

Vi har lavet en ny aftale med Klaus, der går ud på at kunderne kan lukke sig selv ind, købe hvad der nu er af varer og betale med mobilpay.

Der bliver ingen bemanding, men der mulighed for noget salg. Ellers er det enten at bestille det man ønsker eller køre ind til butikken i Haslev.

Jeg synes det er en god løsning Klaus har lavet. Det gør, at der en proshop i klubhuset.

Simona har nu drevet cafeen i et årstid. Omsætningen har ikke været så stor som den plejer. Især sidste del af året har skuffet. Strømregningen fra august måned, der skræmte alle, påvirkede også cafeen væsentligt. For det første var regningen meget dyr og desuden gik salget også væsentlig ned.

Simona har nogle ønsker til hvordan vi bruger cafeen og vi har nogle ønsker til hvordan cafeen skal bruges af os.

Hun vil gerne have bestillinger af arrangementer i god tid. Råvare skal bestilles. De skal leveres og det er ikke hver dag der leveres.

Men burde det ikke også kunne lade sig gøre, at bestille mad til mødeaktivitet og turneringer i god tid.

Simona har også indført at man rydder op efter sig selv.

Vi øver os det bedste vi kan.

Det er en udfordrende opgave for alle, men vi må alle gøre vores bedste for, at det kan gå godt.

Det kan ikke afvises, at der er set en gnist. Lad os undgå, at det starter en brand. Det kræver noget af alle.

Simona vil investere i et fryse og kølerum. Det har vi sagt ja til. For at det er en fornuftig investering for Simona, har vi aftalt, at forpagtningen udvides med 3 år mere.

Der skal lyde en stor tak til Simona. Du har udført et kæmpestort arbejde. Du er nødt til at drive cafeen alene og det er en meget stor arbejdsbelastning, da du ikke har nok omsætning til at hyre noget hjælp.

Jeg tror dog på, at der er fremgang forude. Det rygtes, at du er her og flere selskaber er booket til den kommende sæson. Vi er trygge ved at arrangere Company Days. Du viste sidste år, at det kunne du klare til alles tilfredshed. Vi har i år fået 2 Company Days ind.

Vi har løsnet lidt på kravet af brugen af cafeen således, at det er muligt at have flere selskaber.

I årets løb har vi forbedret køkkenet med ca. 81.000 kr. Vi har indlagt gas og fået flyttet øl og sodavandsanlægget op fra kælderen. Mange af køkkenmaskinerne er nu Simonas.

Vi har renoveret greenbunkeren på hul 1. Vi havde store skylle render. Selv med lidt regn gik det galt. Den er også blevet mindre. Højhandicappere blev straffet for meget ved så lang en bunker og for lavhandicapperen var det uden betydning at den var så lang. Da er den, med den nuværende størrelse især i spil for lavhandicapperen.

På hul 3 er teestedet renoveret og gjort større. Fairwaybunkeren er jævnet og der er nu blevet et godt landingsområde for især høj og middelhandicapperen.

Den sidste fairwaybunker oppe ved greenen på hul 5 er jævnet og er nu fairway.

Hul 6 har fået et godt landingsområde, nu hvor bunkeren er jævnet i højre side. Jeg tror det er lidt svært for de fleste at slå derned, så det er også en sparet vedligeholdelse der tæller. Det gælder alle de jævnede bunkere. Det er færre mandetimer og mindre bunkergrus.

Det skal også nævnes at hul 16 og hul 4 har fået renoveret gul tee. Det er et forsøg, hvor vi prøver at skrælle græsset af, rette det op og lægge græsset på igen. Det skulle gerne give mindre tid, hvor det er nødvendigt at lukke teestedet.

Vi vil efterhånden gå teestederne igennem for renovering. For det kommende år, skal det vi har lavet sidste år nu gro til og der er derfor ingen planer for i år.

Jeg vil lige gå planen fra DGU’s banekonsulent og banearkitekt igennem fra november 2019.

Overordnet skal planen spare på bunkerudgifterne uden at det foringer banens spiloplevelses, men i respekt for de mandskabs ressourcer vi har eller kan forvente fremadrettet. Banen bør normalt have 5-6 greenkeepere.

18 hulsbanen har 51 bunkere. Dertil 9 mere på indspil og par 3 bane. Overordnet trænger de til renovering.

Hul 1.

Venstre fairwaybunker nedlægges.

Kraftig reducering af højre greenbunker. Venstre omlægges til græsbunker.

Hul 2.

Begge greenbunkere nedlægges.

Hul 3.

Første højre fairwaybunker nedlægges og knolden udjævnes. Venstre fairwaybunker reduceres i størrelse. Bageste greenbunker nedlægges og forreste kan flyttes tættere på green. Flere træer fældes for at give lys til green.

Hul 4.

Venstre greenbunker nedlægges og der laves et område ligesom i højre side med runoff.

Hul 5.

Den 1. og sidste fairwwaybunker nedlægges.

Hul 6.

Ryk teested 50 m frem. Nedlæg sidste højre og venstre fairwaybunker. Den midterste omlægges til græsbunker. Plant indersiden af doglegget til.

Hul 7.

Bunker omlægges til en græsbunker.

Hul 8. Der ryddes i granerne.

Hul 9.

Bunker omlægges til en græsbunker.

Hul 10.

Elletræer fjernes ved åen.

Hul 11.

Venstre greenbunker omlægges til græsbunker og de to i højre side gøres mindre.

Hul 12.

Greenbunker reduceres i størelse. Lærketræer fældes og der fjernes døde asketræer.

Hul 13.

Den første fairwaybunker nedlægges. Fairway flyttes mod højre og fairwaybunkers beplantes. Greenbunker nedlægges hvis der plantes.

Hul 14.

Intet

Hul 15.

Venstre greenbunker omlægges til en græsbunker og højre greenbunker omlægges til kraftigt onduleret semirough.

Hul 16.

Tyndning af træer. Bunkers laves om.

Hul 17.

Bageste greenbunker nedlægges.

Hul 18.

Renovering af bunkers.

 

 

Vores læhegn rundt om banen er forsømt og trænger voldsomt til at blive tyndet. Hvis det ikke gøres forsvinder alle de nederste buske og lævirkningen vil forsvinde. Det er især fuglekirsebærrene der skal væk, da de kun er ammetræer.

Vi har talt med Hedeselskabet om det. Men de har ikke haft tid endnu, til at se på det.

Det som jeg ser  vil påvirke os i de kommende år er en motervej til Næstved, som får stor betydning for banen. Meget skal omlægges, da drivingrangen forsvinder og skal flyttes til hul 18. Det vil give behov for et nyt hul.

Vi har også i baghovedet at bagrummet kan forsvinde og vil give os behov for at bygge et nyt.

Bagrummet er ikke klubbens og er derfor afhængig af at ejeren ønsker at have det.

Det er også i det lys at vi ønsker at afdrage vores lån, da der kan forventes væsentlige udgifter for klubben, hvis det sker.

Planerne om byggeriet af stop 37 er igen fremme. Hvornår det sker vides ikke. Men når det sker, vil det give mulighed for flere greenfee gæster, så vi ser frem til at det kommer. Udsigten fra deres restaurant bliver ligeud på 10. green.

Rønnede Kro har også planer om at bygge 40 værelser. Det vil også være positivt.

Vi har dog ingen indflydelse på hvornår det sker.

Tusind tak til alle de frivillige, der yder en stor indsats på mange forskellige fronter. Det er et meget vigtigt arbejde I gør.

Der skal også lyde en meget stor tak og anerkendelse af det store arbejde vores greenkeepere gør.

Per, Keld og Niels fortjener meget ros for deres indsats. Bemandingen er den samme i 2023.

Sekretariatet er udvidet med Heidi og det er vi meget tilfredse med. Tak til dig.

Tak til Claus Clausen for din store tålmodighed, der jævnligt bliver afprøvet. Du har en kæmpebetydning for klubben. Claus vil også være træner i det kommende år i Solrød Golfklub. Det vil ikke påvirke hans arbejde hos os, da det er meget få timer, han skal bruge hos dem efter fyraften hos os.

Til bestyrelsen. Tak for et rigtig godt samarbejde det forløbne år.


Jørgen Petersen

Formand

Rønnede Golf Klub 

 

 

 

 

 Regnskab for Rønnede Golf Klub 2022

 

 

Indtægter:

2022

2021

Kontingent

2.219.532

2.212.309

Green fee

577.413

724.606

Sponsorer

340.517

268.014

Company days

20.400

16.125

Diverse

379.479

240.470

Indtægter I alt

3.537.341

3.461.524

 

Udgifter

2022

2021

Banedrift

586.582

753.726

Løn

1.498.407

1.363.201

Markedsføring

68.489

52.393

Klubhusdrift

353.778

211.502

Kontorudgifter

328.701

273.860

Udgifter i alt:

2.835.957

2.654.682

 

 

2022

2021

Indtægter

3.537.341

3.461.524

Udgifter

-2.835.957

-2.654.682

Dækningsbidrag

701.384

806.842

Renteindtægter

0

4.543

Renteudgifter

-51.597

-46.086

Afskrivninger

-305.366

-268.042

Resultat

344.421

497.257

 

 

Aktiver:

2022

2021

Bane og bygninger

6.588.491

6.660.684

Service bygning

289.393

367.750

Maskiner

579.847

734.663

Tilgodehavender

75.036

208.431

Likvid beholdning

301.016

296.514

Balance:

7.833.783

8.268.042

 

Passiver:

2022

2021

Egenkapital

4.490.158

4.145.737

 

 

 

Nykredit

2.478.700

3.045.204

Depositum

701.802

820.515

Anden gæld

163.123

256.586

Gæld i alt.

3.343.625

4.122.305

 

 

 

Balance

7.833.783

8.268.042

 

 

  

 

 

 

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk