Nyheder:

Bane åbning og medlemstilbud
26-03-2024 13:44:58

Medlemstilbud

Betingelser for at kunne benytte tilbuddet.

1. du har ikke været medlem af Rønnede Golf Klub de seneste 2 år.

2. Du overgår til fuldt betalende fuldtidsmedlem i 2025 (kontingent sats for 2025 6500 kr ) hvis ikke du har skiftet medlemskabstype ifølge gældende vedtægter.

3. Øvrige vilkår for medlemskab er gældende

Golfens Dag 2024
18-03-2024 09:37:36

Golfens dag 2024

 

Kom og prøv – Golf er for alle.

 

Søndag D. 14. april slår vi dørene op for dig, din ven, dit barn, din forældre, nabo, kollega og enhver anden, der gratis vil prøve golf for en dag.

 

Vi står klar med udstyr, træningsfaciliteter, klubmedlemmer som kan hjælpe dig med golftips og fortælle om det sportslige og sociale liv i klubben.

 

Mødetid kl 10.00 på parkeringspladsen. Vi byder på undervisning, info om medlemskaberne samt gratis spil på Par3 banen mellem kl. 10-14.

 

Kom og vær med.

Vi glæder os til at se dig.Laughing


Kvinder & Golf 2024
14-03-2024 12:51:24

Kvinder & Golf 2024

Rønnede Golf klub hopper med på særligt koncept der er velafprøvet for kvinder til kvinder. Golfuniverset er en mandsdomineret sport og sådan er det også i Rønnede, hvor den lokale golf klub nu slår et slag for at lokke flere kvinder ud i naturen og spille golf.

Det sker med et særligt tilbud til kvinder, der i de seneste år er blevet afprøvet i over 50 danske klubber og har skabt et kvindenetværk og givet flere hundrede kvinder en ny passion i form af golf.

Konceptet Kvinder & Golf, er et forløb på 8 uger, hvor deltagerne både lærer at spille golf og i fællesskab laver mange andre aktiviteter. Det sportslige, i form af reglundervisning, træning og spil på banen, bliver krydret med masser af hygge og snak, Tapas og små overraskelser undervejs.

"Vi vil rigtig gerne have flere kvindelige medlemmer, og Kvinder & Golf har vist, at der findes maser af kvinder, som ikke anede, hvor glade de ville blive for at komme i en golfklub, fortæller golfmanager Claus Clausen fra Rønnede Golf klub.

Man behøver endvidere ikke at have prøvet at spille golf eller have et særligt boldøje eller være konkurrencemenneske for at deltage. Alle kan være med.

Forløbet finder sted med start den 7.maj og løber frem til og med 25.juni og er arrangeret af klubbens professionelle trænerteam i samarbejde med frivillige kvindelige golfspillere, som fortæller, at golf i samvær med ligesindede er med til at gøre hverdagen lidt festligere for kvinder, der måske har mistet kontakten til veninder og savner det sjove fra deres ungdom, før de fik rigeligt at se til med børn og karriere.


Vi starter d. 7. maj, og udstyr sørger klubben for, du er selvfølgelig også velkommen til at bruge dit eget. Der er plads til 12 deltagere efter “Først til Mølle” princippet.   


Sidste frist er d. 30 april. 2024                              Forløbet koster 1299 kr.

                                                                                             
Du kan tilmelde dig Kvinder & Golf 2024 på Rønnede Golf Klubs hjemmeside www.ronnedegolfklub.dk             Programmet:

Start d. 7. maj ´24

 

kl. 18.15

Velkomst

kl. 18.30-20.00

Golftræner - Sving og putting

 

 

Start d. 14. maj ´24

 

kl. 18.15

Opvarmning med frivillige

kl. 18.30-20.00

Golftræner - Sving og putting

 

 

Start d. 21. maj ´24

 

kl. 18.15

Opvarmning med frivillige

kl. 18.30-19.30

Golftræner - Short Game

kl. 19.30-20.00

2 huller par 3 med frivillige hjælper

 

 

Start d. 28. maj ´24

 

kl. 18.15

Opvarmning med frivillige

kl. 18.30-19.30

Golftræner - Sving

kl. 19.30-20.00

Yoga med Maria

 

 

Start d. 4. juni ´24

 

kl. 18.15

Vi mødes i cafeen

kl. 18.30-20.00

Regel undervisning og Tapas

 

 

Start d. 11. juni ´24

 

kl. 18.15

Opvarmning med frivillige

kl. 18.30-20.00

Pro spiller hul 10 ca. 30 min.

 

Herefter picnic med frivillige hjælper

 

 

Start d. 18. juni ´24

 

kl. 18.15

Opvarmning med frivillige

kl. 18.30-19.30

Golftræner sving

 

 

Start d. 25. juni ´24

 

kl. 18.15-19.00

Info om medlemskab og undervisningstilbud

kl. 19.00-20.00

Golfshop info om udstyr, tøj, m.m ( spisning )

 
generalforsamling blev afholdt tirsdag d.19 marts 2024
26-02-2024 10:37:21

Rønnede d.26 februar 2024                                                                                                                       

Generalforsamling 2024

Generalforsamling blev afholdt Tirsdag den 19 marts kl.19.00

I klubbens lokaler

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. A.      Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. B.      Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. C.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. D.      Evt. indkomne forslag.

 

Forslag 1

§ 8 Bestyrelse

Tilføjes:

Stk. 5 I tilfælde af at hele bestyrelsen, eller et flertal heraf, aftræder i utide, vælges ny bestyrelse samt ny suppleant på ekstraordinær generalforsamling. Se §6 stk. 8.

Stk. 6 Da et bestyrelsesmedlem jf. §8, stk. 1 ikke kan vælges for mere end højst 2 år ad gangen, indtræder en ny bestyrelse, som var den valgt på sidst afholdte ordinære generalforsamling. Således afgår 2 hhv. 3 medlemmer på førstkommende ordinære generalforsamling, uanset hvornår en ekstraordinær generalforsamling har været afholdt.

Forslag 2

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at refinansierer nuværende kreditforeningslån,

enten via realkredit - bank eller kombination af heraf.

 

  1. E.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

 

Bestyrelsesmedlemmer

 

Tormod Torekoven                                På valg 2024 – modtager genvalg

Jesper Nielsen                                          På valg 2024 – modtager genvalg

Gert Toftlund                                            På valg 2024 – modtager genvalg

Jens Jensen                                               På valg 2025

Carlo Mathiasen                                      På valg 2025

 

Suppleant

 

Valg af suppleant for 1 år.

 

  1. F.       Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Dansk Revision Næstved.

 

  1. G.      Eventuelt.

 

Revideret regnskab (årsrapport) for året 2023 fremlægges i klubbens sekretariat forud for generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Start til golf
20-02-2024 09:29:44

Har du lyst til at starte til golf eller bare prøve om det er noget for dig har vi nuværende og kommende tilbud til dig.

1. Individuelt forløb aftales med Golftræner.
2. Golfensdag d.14 april kl.10-14. Mere info senere.
3. Begyndertræning mandage fra 17-19 første gang 8 april. 

Har du spørgsmål så skriv en mail til claus@ronnedegolfklub.dk  

Medlemstilbud 2024
31-10-2023 10:48:58

Medlemstilbud

Betingelser for at kunne benytte tilbuddet.

1. du har ikke været medlem af Rønnede Golf Klub de seneste 2 år.

2. Du overgår til fuldt betalende fuldtidsmedlem i 2025 (kontingent sats for 2025 6500 kr ) hvis ikke du har skiftet medlemskabstype ifølge gældende vedtægter.

3. Øvrige vilkår for medlemskab er gældende


Den nye bestyrelse i Rønnede Golf klub består af:
Formand Tormod Torekoven 

Næstformand Jesper Nielsen 

Kasser Gert Toftlund

Bestyrelses medlem Jens Jensen


Bestyrelses medlem Carlo Mathiasen

                                                                             

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk